– Jag ser mycket allvarligt på brevets innehåll och har nu vidtagit en rad åtgärder, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör i Dalarna, i ett pressmeddelande.

Under pandemins mest intensiva fas har Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett stått i centrum för vården av de allra svåraste sjuka i covid-19. Det har tärt hårt på verksamheten.

Enligt SVT Nyheter Dalarna har Torbjörn Roos, verksamhetschef för kliniken, skrivit ett brev till regiondirektören för att larma om det ansträngda läget. Det saknas personal och verksamheten går inte att få ihop med befintlig budget, enligt verksamhetschefen. På grund av detta kan »OpAnIva-kliniken inte längre leverera tillräckliga resurser för att säkerställa det akutoperativa uppdraget«, skriver Torbjörn Roos.

Den begränsade kapaciteten på kliniken har skapat en stor oro hos övriga verksamhetschefer att inte klara av de tidskritiska och akuta operationerna. Brevet är även undertecknat av dessa verksamhetschefer.

Karin Stikå Mjöberg fick kännedom om brevet i tisdags och träffade på onsdagen Torbjörn Roos och de andra verksamhetscheferna som undertecknat brevet.

– Jag har förvissat mig om att vi i nuläget klarar det akuta uppdraget i Falun. Men med utgångspunkt från den nya informationen måste Region Dalarna nu säkerställa att vi under hösten klarar balansen mellan akut och planerad vård i Falun, säger hon i pressmeddelandet.

Fler åtgärder har vidtagits sedan skrivelsen kom, enligt Karin Stikå Mjöberg. Det handlar bland annat om att omedelbart ta fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan för att få en samsyn om vad som behöver göras på kort och lång sikt. Mora lasarett ska avlasta genom att ta en del tidskritiska operationer och det ska undersökas om andra regioner också kan göra det. En expert har anlitats för att skyndsamt genomföra en genomlysning av Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett och man ska även försöka hyra in personal till operationsverksamheterna.

I måndags fick regiondirektören i uppdrag att tillsätta en ledningsgrupp som ska »leda, planera och prioritera en återgång till en normal verksamhet efter coronapandemin«. Att hantera situationen på Anestesi, operation och IVA-kliniken blir nu en av gruppens uppgifter.