Det var i går som Läkartidningen berättade att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning beslutat att tidigare KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämnden har totalt prövat sju vetenskapliga artiklar och för fyra av dessa finner man att Karin Dahlman-Wright, som korresponderande författare, har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Göran Stiernstedt, ordförande för KI:s styrelse (konsistoriet) vill inte uttala sig om nämndens beslut.

– Jag har ingen kommentar för närvarande. Jag måste titta igenom beslutsmotiveringen, den har jag inte sett, säger han till Läkartidningen.

Han påpekar också att beslutet kan överklagas och ännu inte vunnit laga kraft.

Inte heller KI:s universitetsledning, med rektor Ole Petter Ottersen i spetsen, vill uttala sig.

»Eftersom beslutet inte vunnit laga kraft har KI:s ledning inga kommentarer«, skriver presstjänsten i ett mejl till Läkartidningen.

Vid årsskiftet infördes en ny ordning där misstänkt oredlighet i forskning prövas av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF).

Beslut från nämnden kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det ska i så fall ske inom tre veckor.

Efter beslut om oredlighet från nämnden är det enligt KI:s riktlinjer rektor som ska avgöra om det finns grund för att överväga disciplinära åtgärder eller andra åtgärder.

Karin Dahlman-Wright är professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare varit lärosätets prorektor. Under en period var hon också vikarierande rektor.

I september förra året hoppade hon av uppdraget som prorektor. Anledningen var att en oredlighetsutredning från Göteborgs universitet kommit fram till att det förekommit oredlighet i två av de nu aktuella artiklarna, och att oredligheten i ett fall kunde »härledas« till henne.

Några månader senare, den 1 december förra året, fick hon dock ett nytt uppdrag som rektorsråd vid KI. Totalt finns sex rektorsråd vid lärosätet.

I en intervju med Läkartidningen i samband med att hon avgick som prorektor hävdade hon sin oskuld i oredlighetsfrågan och uppgav att hon skulle bestrida utlåtandet från Göteborgs universitet.

Läs mer:

Karin Dahlman-Wright fälls för forskningsfusk

Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor