I budgetpropositionen som presenteras nästa vecka föreslår regeringen att en ny kommundelegation ska få i uppdrag att stötta vissa kommuner och regioner ekonomiskt. 250 miljoner avsätts per år de kommande fyra åren, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna.

– Det här handlar om att uppmärksamma de kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra, säger civilminister Lena Micko (S) till TT.

Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning – även i de delar av landet som har svåra strukturella och demografiska utmaningar.

– Det kan handla om kommuner som har en större andel äldre i befolkningen, om glesbefolkade landsbygdskommuner, eller en kommun eller region där man är den största arbetsgivaren på orten, säger Lena Micko till TT.

Hur villkoren för att få ta del av stödet ser ut är ännu oklart. När den senaste så kallade kommunakuten infördes i samband med 90-talskrisen kom de statliga pengarna med motkrav. Enligt Lena Micko kommer det bli motkrav även denna gång – till exempel krav på effektivisering.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) välkomnar den nya kommundelegationen.

– SKR har drivit frågan om en kommunakut, då det var ett effektivt sätt att hjälpa kommuner uppnå förbättrade ekonomiska resultat under början av 2000-talet. Det är ett träffsäkert sätt att stödja enskilda kommuner och regioner med särskilt stora ekonomiska utmaningar, säger Anders Knape (M), ordförande för SKR, i ett pressmeddelande.