Regeringen hade preliminärt avsatt 5 miljarder kronor i statsbidrag för merkostnader i vård och omsorg med anledning av coronaviruset. Nu har kommuner och regioner lämnat in en första omgång av ansökningar om ersättning för sådana kostnader. De landar tillsammans på 11,2 miljarder kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som avsatts.

Löftet från regeringen är att alla merkostnader ska ersättas, oavsett slutnota. Att gränsen nu överskrids får ingen reell betydelse. Det är snarast ett tecken på att löftet fyllt en funktion, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

– Det gör att regionerna har kunnat vidta åtgärder som man annars kanske inte hade gjort för att kunna vårda sjuka, bland annat fältsjukhusen. Alla har inte använts, men tänk om det hade behövts? Den typen av åtgärder hade man nog inte vågat göra utan det här löftet, säger Magdalena Andersson till Sveriges radio.

Region Stockholm har ansökt om mest pengar. Enligt Dagens Medicin handlar det om drygt 2,1 miljarder, varav knappt hälften är personalkostnader. Regionen vill bland annat ha 101 miljoner kronor i ersättning för det outnyttjade fältsjukhuset i Älvsjö.

Läs även:

SKR kräver garanti för statsbidrag