Pandemin har haft effekten att betydligt färre diagnostiserats med cancer, jämfört med ett vanligt år. Det visar en registerstudie som Regionala cancercentrum i samverkan har genomfört för att ge en bild av de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården.

Under perioden mars–augusti minskade antalet nyupptäckta cancerfall med 12 procent, jämfört med samma period i fjol. Det innebär att vart åttonde fall riskerar gå oupptäckt under den perioden.

– Det är en tydlig nedgång vi ser under första halvåret och som innebär att var åttonde tumör »saknas«. För hela landet betyder det en underdiagnostik på någonstans mellan 3 000 och 4 000 cancerfall, säger Johan Ahlgren, onkolog och verksamhetschef för Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro, till nyhetsbyrån TT.

– Vad detta får för konsekvenser vet vi ännu inte, men det finns en uppenbar risk för att en del av dessa kommer att få en sämre prognos.

Uppgifterna i studien kommer från de 14 (av totalt cirka 30) patologilaboratorier i landet som har elektronisk inrapportering av data till tumörregistren. Mellan laboratorierna kan det variera stort. Vid Länssjukhuset Ryhov är minskningen bara 1,6 procent. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är minskningen nästan 31 procent.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat pausades många screeningprogram när pandemin fick grepp om Sverige. Det innebar bland annat att 18 av 21 regioner inte klarade att kalla till mammografi i den utsträckning de egentligen skulle i början av sommaren. Men sedan dess har mycket av screeningen återupptagits.

Analysen av vilka cancerformer som haft den största nedgången i antalet upptäckta fall, är inte klar än. Men de typer som ofta upptäcks genom screening, innan symtomen gjort sig gällande, verkar vara de som drabbats hårdast. Det gäller exempelvis lungcancer.

– Det är ganska naturligt, för ett av de vanligaste symtomen är hosta. Om du ringer till en vårdcentral och säger att jag har hostat i ett par veckor så säger man då att det är så mycket virus som går, inte minst corona, och att man kanske ska vänta lite grann. Det här gör att det kan ha slagit specifikt mot lungcancergruppen, säger Johan Ahlgren till Sveriges Radio Ekot.

Rapporten finns på Regionala cancercentrum i samverkans webbplats.

 

Läs även:

Rejäl minskning av nya cancerfall under pandemin

Svårt följa lagen under covid-19 – stor vårdskuld inom screening