Göran K Hansson, ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademien (KVA), har kritiserat den coronakommission som regeringen tillsatte i somras för att utvärdera myndigheternas och politikernas hantering av coronakrisen. Enligt Göran K Hansson saknades tillräcklig medicinsk kompetens i den åtta personer starka gruppen.

Nu tillsätter alltså KVA en egen expertgrupp med åtta forskare och experter.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att samla ihop de lärdomar som man kan dra av det här – om viruset, immunförsvaret, skyddsåtgärder – så att vi kan stå bättre rustade nästa gång, säger Göran K Hansson till Dagens Nyheter.

Han framhåller att gruppen ska ses som ett komplement till regeringens kommission. Expertgruppen ska, till skillnad från regeringens kommission, inte utvärdera regeringens och myndigheternas hantering av pandemin.

– Vi kommer att fokusera på sjukdomen och medicinen. Vi har lyckats få några av de allra mest framstående forskarna och experterna inom området att ställa upp. Det är vi väldigt glada för förstås, säger Göran K Hansson.

Ordförande i gruppen blir Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd och tidigare ständig sekreterare i KVA.

En annan av medlemmarna är alltså Annika Linde, tidigare statsepidemiolog, och i ett pressmeddelande redogör KVA också för vilka de andra experterna är.

Enligt Göran K Hansson kommer gruppen förstärkas av ytterligare en referensgrupp. Vilka som ska ingå har dock inte spikats ännu.