Anestesi- och intensivvårdsläkarna är oroliga över att nio erfarna intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig på kort tid. I ett öppet brev i Östersunds-Posten skriver de att en majoritet valt att sluta på grund av försämrade arbetsvillkor efter att regionen sagt upp det lokala arbetstidsavtalet.

Enligt läkarna utgör de sjuksköterskor som slutat 25 procent av bemanningen på intensivvårdsavdelningen och nu är man orolig för att kompetenstappet kommer slå hårt mot verksamheten.

»Sjukhusledningen har inte varit lyhörd eller mån om personalens villkor och arbetsmiljö. Med den personalflykt som sker oroar vi oss för hur vi ska bibehålla samma antal intensivvårdsplatser som före pandemin och hur vi ska hantera en eventuell andra våg av covid-19«, skriver de 32 läkarna i brevet.

Läkarna vill att politikerna och regionledningen tänker om och förbättrar villkoren för både sjuksköterskor och undersköterskor på Östersunds sjukhus.

Det var i april som Region Jämtland Härjedalen sa upp alla lokala arbetstidsavtal, bland annat ett som gett sjuksköterskor på Östersunds sjukhus förkortad arbetstid. Regionen behöver spara pengar, men de försämrade villkoren har lett till att många sjuksköterskor har sagt upp sig under våren.

Tidigare har även 23 läkare på sjukhusets kirurgklinik varnat för sjuksköterskeflykten och riktat kritik mot politikerna i Region Jämtland Härjedalen.