Grundförutsättningen för en god och nära vård är personliga, avgränsade uppdrag med hela befolkningen som målgrupp. Det skriver nästan 200 distriktsläkare och distriktssköterskor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I artikeln framhåller man bland annat att möjligheten till en fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i dagsläget är förbehållen dem med särskilt stora behov av kontinuitet, exempelvis multisjuka äldre personer.

Men debattörerna pekar på att kontinuitet kan vara lika viktigt för andra, och att fördelarna med kontinuitet kan ses i alla åldrar och i alla grupper.

Därför borde personlig listning vara en möjlighet för hela befolkningen. Samtidigt finns begränsningar för hur stor listan kan vara för att det ska vara möjligt att erbjuda tillgänglig och säker vård. Därför måste ett listningstak införas, och det borde ske på bekostnad av individens frihet att välja vårdcentral.

»Populära vårdcentraler tvingas att acceptera fler listade än de har kapacitet att ta hand om. Men ett flygplan kan inte bära hur många passagerare som helst bara för att många vill välja en viss flight«, står det i artikeln.

Enligt debattörerna är argumentet att allmänläkarna och distriktssköterskorna inte skulle räcka till om den föreslagna ordningen infördes sant på kort sikt. Men de pekar samtidigt på att det är ett dåligt argument för att inte göra något alls.

En av dem som undertecknat debattartikeln är Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma.

Hur kom det sig att ni skrev den här artikeln tillsammans med distriktssjuksköterskor?

– Vi jobbar tillsammans på vårdcentralerna och både distriktssköterskor och distriktsläkare har samma utmaningar och behov, och vi delar samma arbetsmiljöproblem. Dessutom är vi de enda generalisterna i vården. Det är därför vi har skrivit den här.

Marina Tuutma menar att distriktssköterskorna, precis som läkarna, behöver ett avgränsat uppdrag och att de inte kan vara fast vårdkontakt för hur många som helst.

Vill du se mer av den här typen av samarbete med distriktssköterskorna när det gäller att påverka och förändra primärvården?

– Vi har egentligen ett bra samarbete redan, även om det kanske inte synts utåt. Jag som ordförande i Distriktsläkarföreningen har en bra dialog med Distriktssköterskeföreningen, och jag har träffat deras styrelse och diskuterat olika frågor.

Marina Tuutma påpekar att Distriktssköterskeföreningen också inkluderar medlemmar som arbetar i kommunerna.

– Men vi som jobbar tillsammans på vårdcentraler har en gemensam bild. För distriktssköterskorna är det också viktigt att läkaren har en avgränsad lista och kan ge kontinuitet. Om en patient har olika läkare varje gång så måste distriktssköterskan gå till olika läkare för att fråga samma sak. Det blir inte hållbart för deras arbetsmiljö eller för patienterna.