Det nationella vårdkompetensrådet inrättades av regeringen vid årsskiftet. Målet är att skapa en mer effektiv kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Rådets uppdrag är att kartlägga bemannings- och utbildningsbehoven och arbeta för en bättre samordning mellan regioner, högskolor och myndigheter.

I ett första skede ska arbetet riktas mot de vårdyrken som kräver högskoleutbildning. Men i nästa steg kan det även handla om andra yrkesgrupper, till exempel undersköterskor.

Vårdkompetensrådet leds av Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset, och har ytterligare 13 ledamöter som representerar lärosäten, regioner, kommuner och myndigheter.

Men nu vill Svenska läkaresällskapet (SLS) också ha en representant i rådet, rapporterar Dagens Medicin.

I ett brev till Socialdepartementet skriver sällskapets ordförande Tobias Alfvén att professionernas kunskap behövs i rådets arbete. Därför yrkar man på en plats i rådet och nominerar också Hans Hjelmqvist, ordförande för SLS delegation för utbildning.