Läkarförbundet välkomnar de historiskt stora satsningarna på hälso- och sjukvården. Bland annat avsätts 4 miljarder kronor för att regionerna ska klara vårdskulden som byggts upp under pandemin.  Men enligt Heidi Stensmyren behövs det strukturella reformer om man ska klara de nationella utmaningar som sjukvården står inför.

– Det finns flera områden där regionerna inte mäktar med sitt välfärdsåtagande. Tillgängligheten och kontinuiteten inom primärvården brister, läkares tid för fortbildning sjunker och i decennier har regionerna inte förmått att inrätta rätt antal AT-tjänster. Där regionerna brister måste staten nu ta ett ökat ansvar, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

I budgeten finns en extra satsning på primärvården de närmaste två åren. Av tillskottet på 300 miljoner öronmärks 200 miljoner kronor per år till arbetet med en fast, namngiven läkarkontakt i primärvården. Men Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningens ordförande, vill också se skarpa förslag på nationell nivå.

– Vi anser att regionerna brister på flera områden som kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin, resurssättning av primärvården, läkarnas arbetsmiljö. Tillgängligheten och kontinuiteten inom primärvården blir i följd av det lidande. Där regionerna brister måste staten nu ta ett större ansvar, gå från ord till handling, säger hon i ett pressmeddelande.

Bland annat vill föreningen se en reform där hela befolkningen kan lista sig på en egen vald läkare samt att läkarna får en avgränsad lista.

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, hade velat se satsningar på fler utbildningstjänster för läkare i budgeten. Hon pekar på att coronapandemin och den vårdskuld som nu ska betas av riskerar att slå mot de som ska göra AT eller ST.

– Många av våra medlemmar har fått en försämrad studiesituation och vi riskerar att se att det kommer ta längre tid för dem som gör ST nu att bli klara specialistläkare till följd av det. Vi hade velat se en starkare nationell samordning av läkares utbildningstjänster och medföljande medel för att både möjliggöra fler AT-platser och säkra nuvarande ST-läkares progression, säger hon i ett pressmeddelande.