Joakim Brandberg. Foto: Jeanette Hägglund

Den 30 september går Läkemedelsverkets nuvarande generaldirektör Catarina Andersson Forsman, i pension, efter sex år på posten.

Nu har alltså regeringen beslutat att Joakim Brandberg blir vikarierande generaldirektör. Förordnandet gäller från den 1 oktober och fram till det att regeringen utsett en ny, ordinarie generaldirektör.

I dag är Joakim Brandberg chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör på Läkemedelsverket.

Läs även:

Transparens öppenhet och tillit är viktigt för mig