Som Läkartidningen berättat tidigare pågår en studie vid Danderyds sjukhus i Stockholm där man mäter om personal utvecklat antikroppar mot covid-19. Arbetet genomförs av forskare på Danderyds sjukhus samt forskare från KTH.

I våras visade prover från 2 149 medarbetare att 19 procent hade antikroppar mot sars-cov-2. Nu har uppföljande prover tagits på de 405 personer som hade antikroppar. Resultatet visar att 82 procent hade kvar mätbara nivåer i blodet efter minst fyra månader.

– Det här är personer som varit sjuka någon gång mellan januari och april och vi kan nu konstatera att en majoritet behåller sina antikroppar mot sars-cov-2 och därmed högst sannolikt fortfarande är immuna mot covid-19. Eftersom vi har ett begränsat kunskapsläge om immunitet efter covid-19, är dessa resultat ett viktigt steg på vägen, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och huvudansvarig forskare vid Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Provtagningarna kommer att fortsätta under minst ett år. Nästa steg i studien blir att undersöka T-cellernas minne och antikropparnas neutraliseringsförmåga. Bland annat ska deltagare med låga respektive höga antikroppsnivåer jämföras med en grupp som varit högexponerade på arbetet och i hemmet, men som ändå inte utvecklat antikroppar.

− Genom att fortsatt följa denna grupp, och även analysera antikropparnas förmåga att neutralisera viruset, kommer vi att få ytterligare information om hur immunförsvaret reagerar på lång sikt och i förlängningen även hur ett vaccin kan skapa långvarig immunitet, säger Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik vid KTH, i pressmeddelandet.

 

Läs även:
Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

En av fem på Danderyd har haft covid-19