Det är Novus som på uppdrag av föreningen Rätten till en värdig död (RTVD) har undersökt allmänhetens inställning till frivillig dödshjälp.

Den första frågan gäller om man anser att assisterat döende, det vill säga att patienten själv utför själva handlingen, ska bli möjligt för människor som uppfyller vissa villkor.

51 procent svarade ”Ja, absolut” och ytterligare 29 procent svarade ”Ja, kanske”. Sammanlagt 15 procent svarade nej eller var tveksamma.

Novus har även frågat om man anser att en parlamentarisk utredning om möjlighet till dödshjälp bör tillsättas. Här svarade 48 procent ”Ja, absolut” och 30 procent ”Ja, kanske”. 13 procent svarade nej eller var tveksamma.

– Mot bakgrund av detta tydliga resultat är det helt orimligt att regeringen fortsätter att ducka för frågan. En parlamentarisk utredning bör tillsättas nu, säger Staffan Bergström, läkare och ordförande i RTVD, i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes första veckan i september med hjälp av Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. 1 147 webbintervjuer gjordes, vilket innebar en svarsfrekvens på 65 procent.

Läs mer:

Läkare hjälpte man sjuk i ALS att dö

Svensk läkare: Jag vill få hjälp att dö i lugn och ro

Villkoren i undersökningen

Inför undersökningen fick respondenterna följande information:

Utgångspunkten för den mest begränsade form av dödshjälp, assisterat döende, är att de som skulle komma ifråga är människor med obotlig sjukdom, som lider av svår smärta och där döden är nära förestående. Dessutom gäller:

  • Det är personens egen begäran om hjälp som ska gälla.
  • Personen måste också vara vid sina sinnens fulla bruk. En noggrann medicinsk och psykologisk utredning om personens tillstånd ska göras.

Om undersökningen visar att de nämnda villkoren är uppfyllda ska assistansen bestå i att läkaren överlämnar recept på ett dödligt medel som sedan kan intas vid tidpunkt och plats som personen själv bestämmer.