Läkare utbildade i tredje land som vill göra kunskapsprovet för att få en svensk läkarlegitimation har fått vänta länge på grund av pandemin. Det teoretiska kunskapsprovet som var tänkt att hållas i maj ställdes in. Två tillfällen för det praktiska kunskapsprovet fick också strykas under våren, varav ett med mycket kort varsel.

Umeå universitet utför det medicinska kunskapsprovet på uppdrag av Socialstyrelsen. De inställda provtillfällena har lett till en stor besvikelse, enligt Magnus Hultin som är ansvarig för provet.

– Det är naturligtvis en frustration att inte få göra provet som planerat eftersom det fördröjer processen. Men många har samtidigt visat stor förståelse.

Enligt honom har det dock inte gått att lösa på något annat sätt.

– I den omställningsperiod som sjukvården befann sig i hade vi inget val. Nästan allt prioriterades om för att ta hand om covid-19, inklusive det kliniska träningscentrumet som det praktiska provet skulle vara på, säger Magnus Hultin.

Han berättar att det fanns en förhoppning om att kunna genomföra proven i slutet på juni. Men eftersom restriktionerna från Folkhälsomyndigheten fortfarande kvarstod då, valde Umeå universitet att skjuta fram proven till hösten.

– Vi måste förhålla oss till flera regelverk. Kunskapsproven ska enligt Socialstyrelsen genomföras enligt riktlinjerna på vårt universitet, som styrs av Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Magnus Hultin.

Nästa teoretiska kunskapsprov går av stapeln i Umeå 10 september och nästa praktiska delprov sker i slutet av september i Göteborg och Umeå.

Men en del av de anmälda deltagarna får fortsätta att vänta. Ett flertal är nämligen bosatta i länder utanför EU och kan inte ta sig till Sverige på grund av inreseförbudet. Enda undantagen från förbudet är om man är svensk medborgare eller har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.

– Ett antal deltagare har kontaktat oss för att höra om detta inte kan räknas som en nödvändig resa. Men vi har i samråd med Socialstyrelsen kommit fram till att det här inte är att betrakta som en nödvändig resa eftersom det går att skjuta på detta, säger Magnus Hultin.

266 personer hade anmält sig till det teoretiska provet, men i nuläget har 75 avanmält sig. Till de 72 platserna på det praktiska delprovet är just nu 87 anmälda. Umeå universitet gör vad de kan för att minimera risken för smittspridning vid provtillfällena, enligt Magnus Hultin. Bland annat genom fysisk distansering, god handhygien och frisk- och sjuknärvaro.

– Det är inte professionellt att komma om man har minsta sjukdomstecken. Om man får sjukdomstecken under pågående prov kan man bli avvisad. Men jag hoppas naturligtvis att vi slipper göra det.

 

Medicinska kunskapsprovet

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.

Källa: Umeå universitet