Rehabilitering och habilitering sker i allt större utsträckning inom kommunal hälso- och sjukvård. Samtidigt kan högkvalificerad vård i större grad än tidigare ges utanför sjukhusen.

Därför vill regeringen satsa ytterligare pengar på kompetenshöjande insatser och förbättrad arbetsmiljö i kommunal hälso- och sjukvård. Med det syftet kan medlen också användas till samverkan mellan vårdcentraler, sjukhus och äldreomsorg.

– Personalen inom vård och omsorg om äldre har gjort fantastiska insatser under våren och sommaren. Samtidigt har covid-19-pandemin blixtbelyst behovet av bra arbetsmiljö och god medicinsk kompetens i äldreomsorgen och i annan kommunal hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.