Tre av de cirka hundra studenterna som går den femte terminen på läkarprogrammet i Uppsala har testats positivt för covid-19, rapporterar Upsala Nya Tidning. Nu har alla studenterna skickats hem för att förhindra smittspridning.

– Det har gjort att vi, på rektors inrådan, infört distansundervisning till i första hand den 27 september för studenterna som går termin fem, säger Bertil Lindahl, ordförande i läkarprogrammets programkommitté, till lokaltidningen.

Det är oklart om det finns fler covid-19-fall bland läkarstudenterna och universitetet vet inte heller hur läkarstudenterna har smittats. Smittspårning pågår.

– Vi är angelägna om att avgränsa spridningen så att undervisningen kan återgå till det normala, säger Bertil Lindahl till UNT.