Tidigare har kostnaderna för hyrpersonal i sjukvården totalt sett gått upp i Sverige. Som Läkartidningen berättade i början av året ökade kostnaderna med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor, under 2019.

Men det första halvåret i år visar en utveckling i andra riktningen. Under de 6 första månaderna minskade kostnaden för hyrpersonal med 3,5 procent, visar en sammanställning som SVT Nyheter har gjort med data från regionerna.

Bilden styrks av branschorganisationen Kompetensföretagen. Både under första och andra kvartalet har de sett att vårdbemanningsbranschen har minskat med ungefär 15–16 procent i omsättning.

Kompetensföretagen kopplar utvecklingen till pandemin.

– Primärvården har tappat sina patienter och den elektiva vården, med planerade operationer, har i princip upphört, säger Eva Domanders, styrelseordförande i Kompetensföretagen, till SVT Nyheter.

Det är stora regionala skillnader i regionernas utgifter för hyrpersonal. Kostnaderna har minskat i 13 regioner, där Dalarna sticker ut med en minskning på nära 23 procent. I andra änden hittar vi Blekinge och Gotland där kostnaderna ökat med 37 respektive 32 procent.

Den totala minskningen av kostnaderna kan förklaras med att kostnaderna specifikt för läkare har minskat. När det gäller sjuksköterskor har kostnaderna på många håll i stället ökat.

En liknande utveckling kunde man se första halvåret 2019. Totalt sett ökade då kostnaderna 3,7 procent, men utgifterna för hyrläkare minskade 2 procent.

 

Läs även:

Kostnader för hyrläkare minskade 2019 – men ökade för hyrpersonal

Flera regioner budgeterar inte för hyrpersonal

Notan för inhyrda läkare minskar