Trots att den allmänna spridningen har gått ned i Sverige finns det en påtaglig risk för att coronaviruset fortsätter sprida sig landet, men med en ojämn spridning, som ökar och avtar lokalt och regionalt, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har som svar på ett regeringsuppdrag tagit fram en rapport där olika insatser som kan bli aktuella det närmaste året presenteras. Grunden är de nuvarande rekommendationerna. Men ytterligare insatser kan läggas till.

– Folkhälsomyndigheten ger nationella rekommendationer. Regionerna kan sedan skärpa rekommendationerna lokalt för att stoppa ett utbrott av covid-19, och Folkhälsomyndigheten kan då ge stöd i arbetet med att bedöma vilka insatser som behövs, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

För att hantera lokala utbrott kan de regionala myndigheterna tillsammans med Folkhälsomyndigheten skärpa rekommendationerna lokalt. Det kan handla om skärpta rekommendationer om att arbeta hemifrån, att lokalt återgå till distansundervisning i gymnasiet, att ännu mer undvika kollektivtrafiken, att ytterligare begränsa allmänna sammankomster, att införa restriktioner för personer som bor tillsammans med en smittad person samt att införa råd om munskydd under en tid.

Läs rapporten här:
Insatser inom regeringsuppdraget »Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19«