När NT-rådet i december 2019 rekommenderade tillägg av PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) – en form av immunterapi – till cytostatikumet paklitaxel vid återfall i spridd trippelnegativ bröstcancer väckte det nytt hopp för en grupp patienter där det saknats bra behandlingsalternativ.

Men i augusti backade NT-rådet från rekommendationen, vilket Läkartidningen berättat om. Orsaken var att en studie visat att det inte är någon skillnad i överlevnad hos kvinnor som fått Tecentriq i kombination med paklitaxel, jämfört med enbart paklitaxel.

NT-rådet flaggade samtidigt för en ny rekommendation inom kort. Efter att gått igenom klinisk och hälsoekonomisk dokumentation slår rådets experter nu fast att Tecentriq inte bör erbjudas i kombination med vare sig paklitaxel eller nab-paklitaxel – en annan beredningsform av paklitaxel – vid den här aggressiva formen av bröstcancer.

– Kombinationen Tecentriq och nab-paklitaxel är fortfarande för dyr i förhållande till effekten, säger Freddi Lewin, som är överläkare i onkologi, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet, i ett pressmeddelande.

– Det är ett väldigt tråkigt besked till patienterna, fortsätter han.

NT-rådets rekommendation i december 2019 baserades på en studie som visade bättre överlevnad hos dem som fått Tecentriq i kombination med just nab-paklitaxel jämfört med bara nab-paklitaxel. NT-rådet rekommenderade i stället behandling med Tecentriq och paklitaxel, eftersom paklitaxel är ett billigare alternativ och NT-rådet såg preparaten som likvärdiga.

Freddi Lewin betonar att rekommendationen kan komma ändras.

– Vi följer utvecklingen noga för att kunna uppdatera vår rekommendation om förutsättningarna förändras vad gäller de vetenskapliga underlagen eller ur ett kostnadsperspektiv, säger han.