Fram till nu har vårdgivarna kunnat, men inte behövt, ta ut en avgift om patienter inte kommit i tid till sina besök. Den avgiften har motsvarat patientavgiften.

Men i början på året föreslog hälso- och sjukvårdsförvaltningen att en ny avgift skulle införas. Syftet var att minska antalet uteblivna eller sent avbokade besök. Kostnaderna för inställda besök har uppskattats till cirka 500 miljoner kronor per år.

Regionfullmäktige höll med och bestämde i våras att de nya reglerna skulle införas i början av hösten. Och så är nu fallet. Från den 1 september ska alla vårdgivare, vare sig det handlar om öppenvård eller slutenvård, ta ut en avgift på 400 kronor.

Det gäller till exempel patienter som uteblir eller för sent avbokar sina besök till husläkare, vårdcentral och specialistläkare. Det gäller också om patienten kommer så sent att halva tiden för besöket redan har gått. Vårdgivaren ska dock försöka ta emot patienten även om denne kommit för sent. Patienten behöver betala oavsett vårdnivå, vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat, och om patienten skulle ha betalat patientavgift eller ej.

När det handlar om operationer måste patienten avboka minst 72 timmar innan.

– Vi står inför en stor mängd operationer och andra vårdåtgärder som har trängts undan på grund av pandemin, och därför är detta ett viktigt steg i att säkra att människor genomför sina planerade besök eller lämnar återbud i tid så att de som länge väntat på exempelvis en höftledsoperation får det så snart som möjligt, säger Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Detta gör vi för att använda både resurser och tid på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

Läs också:

Uteblivna besök dyrt för vården

Färre uteblivna besök med sms-påminnelser och nya arbetssätt

Skidåkning och jakt fick patienter att hoppa av planerade operationer