Visualiseringsbild av Vasa centralsjukhus med H-huset, som är under konstruktion, inplacerat. Foto: Bothnia High 5-alliansens bildbank

2018 började Region Västerbotten utreda ett möjligt AT-samarbete mellan Region Västerbotten och centralsjukhuset i Vasa. Bakgrunden är dels att sjukhuset i Vasa visat intresse av att ta emot svenska AT-läkare, dels att svenska läkarstudenter med finsk anknytning visade intresse för AT i Finland på grund av de långa väntetiderna i Sverige. Politiker i bägge länderna har också varit positiva till ett framtida samarbete.

Och nu är det alltså klart. Från januari 2021 erbjuder Region Västerbotten AT-tjänster med klinisk tjänstgöring i Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Det har varit ett ganska omfattande arbete att få detta på plats. Pandemin har varit ytterligare en utmaning. Vi har till exempel bara kunnat ha digitala möten, säger Birgit Edman som är AT-chef i Umeå, Region Västerbotten.

Det blir fyra AT-tjänster årligen, uppdelat på två omgångar. Rekryteringen startar i oktober. I Vasa är svenska ett majoritetsspråk. Ett krav för att få göra AT i Finland är att kunna både svenska och finska. På grund av pandemin kommer intervjuer att genomföras digitalt och för att minimera resandet mellan Umeå och Vasa kommer AT-läkarna att börja sin tjänstgöring med en månad i Umeå.

Från den finska sidan hoppas man på att rekrytera svenska läkare och läkarstudenter med finsk anknytning tack vare samarbetet med Region Västerbotten. Och Region Västerbotten tycker i sin tur att det är värdefullt att knyta närmre band med Österbotten. Sedan tidigare finns ett samarbete gällande vissa patientgrupper.

Att svenska AT-läkare gör sin kliniska tjänstgöring utomlands är inte nytt. Sedan många år finns ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Åland. En förutsättning för samarbeten som dessa är att Socialstyrelsens föreskrifter kan uppfyllas. Det är något som Åland och Uppsala har brottats mycket med.

FoU-staben i Umeå har haft stor hjälp av hur Uppsala och Åland har löst frågor när de planerat för allmäntjänstgöringen i Vasa, enligt Birgit Edman.

– Det svåraste har varit att säkerställa att alla målen uppfylls. Där har vi haft god hjälp av Uppsala och kunnat ta del av deras dokumentation när vi skapat vårt samarbetsavtal, säger hon.

En svårighet är att den finska och svenska lagstiftningen skiljer sig åt bland annat vad gäller psykiatri och primärvård. För att de svenska AT-läkarna i Vasa ska uppnå samtliga mål kommer kurser skräddarsys för dem.

 

Läs mer:

AT-samarbete mellan Vasa och Umeå utreds