– Kognitiv funktionsnedsättning, långvarig smärta och posttraumatiskt stressyndrom kan troligen uppstå bland individer som drabbats av en svår covid-19-infektion. Det är viktigt att anpassa rehabiliteringen utifrån rådande kunskapsläge och nå ut med tydlig information kring detta till Sveriges regioner och kommuner, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är bedömningen att två av tre patienter som vårdats på sjukhus för svår covid-19 behöver rehabilitering. Men rehabilitering kan även behövas för covid-19-patienter som inte fått slutenvård.

Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska ta fram en modell för kommuners och regioners rehabiliteringsinsatser för att upptäcka, bedöma och behandla personer som har komplikationer efter covid-19.

Socialstyrelsen får en halv miljon kronor för uppdraget, som ska redovisas till Socialdepartementet senast 31 oktober nästa år.