Petter Brodin. Foto: Ulf Sirborn

Det är bland andra forskare vid Karolinska institutet och SciLifeLab som nu tittat närmare på immunsystemets reaktioner hos barn med det sällsynta och potentiellt livshotande hyperinflammatoriska tillståndet MIS-C – Multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19.

Av resultaten drar de slutsatsen att MIS-C är ett hyperinflammatoriskt tillstånd som skiljer sig från Kawasakis sjukdom, även om det finns en del gemensamma nämnare.

I jämförelsen med andra inflammatoriska tillstånd framkom skillnader i förekomsten av vissa immunceller, inflammatoriska cytokiner och kemokiner i blodet.

Barn med MIS-C skilde sig också från barn med Kawasakis sjukdom och barn med mild covid-19 på det sättet att de saknade IgG-antikroppar riktade mot andra coronavirus än sars-cov-2.

Hos barn med Kawasakis sjukdom och MIS-C fann forskarna flera så kallade autoantikroppar som är riktade mot kroppsegna proteiner och som kan bidra till sjukdomsförloppen. Analyser pågår nu för att identifiera genetiska riskfaktorer för MIS-C.

Bakom studien som publiceras i tidskriften Cell står bland andra Petter Brodin, barnläkare och forskare vid institutionen för kvinnors barn och hälsa vid Karolinska institutet.

– Det finns ett brådskande behov att ta reda på varför en liten minoritet av alla barn som infekteras med sars-cov-2 utvecklar MIS-C och vår studie bidrar med viktiga pusselbitar, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Mer kunskap om sjukdomsförloppet är viktigt för utvecklingen av behandlingar som kan dämpa cytokinstormen och förhoppningsvis rädda liv, men också för vaccinutveckling för att undvika MIS-C orsakat av vaccinering.

I studien jämförde forskarna blodprover från 13 barn med MIS-C som fått behandling på Karolinska universitetssjukhuset eller på ett sjukhus i Rom, med blodprover från 28 barn som fått diagnosen Kawasakis sjukdom före pandemin. Analyserna omfattar även prover från såväl barn med mild covid-19 som barn utan sjukdomen.

Läs också:

Hyperinflammation hos 50 barn i Sverige kan ha coronakoppling

Kawasakiliknande sjukdom hos fyra barn i Sverige kan ha coronakoppling

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19