Handlingsplanen för specialistvården i Västernorrland som sjukhusdirektören Lena Carlsson la fram på en presskonferens i veckan slog ner med en hård smäll. Enligt sparpaketet ska 87 vårdplatser försvinna från länets sjukhus, från dagens 573 till 486 vårdplatser. Inga medarbetare ska sägas upp, enligt sjukhusdirektören. Däremot hoppas regionen på att kunna minska andelen hyrpersonal. Syftet är att vända regionens höga kostnadsutveckling.

Regionens specialistvård måste sänka kostnaderna med 474 miljoner kronor för att få ekonomin i balans till och med 2022. I slutet av november ska politikerna i regionfullmäktige ta ställning till de föreslagna förändringarna som förväntas spara in 182 miljoner kronor.

– Vår ambition har varit att förena skarpa förslag med en bibehållen patientsäkerhet och utvecklad medicinsk kvalitet och – så långt det är möjligt – en fortsatt rimlig servicenivå till patienterna. Det har också varit en princip att försöka uppnå en rimlig balans av åtgärder mellan de tre sjukhusorterna, säger sjukhusdirektör Lena Carlsson i ett pressmeddelande.

Samtliga sjukhus i regionen berörs. I Sollefteå föreslås en minskning om 18 vårdplatser, i Örnsköldsvik 31 och i Sundsvall 25. Dessutom föreslås att 13 vårdplatser tas bort inom psykiatrin, antingen på sjukhuset i Sundsvall eller på sjukhuset i Örnsköldsvik.

Liksom vid de tidigare sparpaketen är det sjukhusen i Ångermanland – Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus – som riskerar att drabbas hårdast.

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening och narkosläkare på Örnsköldsviks sjukhus, beskriver förslagen som orimliga och dåligt underbyggda.

– Det skulle bara resultera i att vi flyttar runt personal och patienter mellan olika sjukhus i länet i högre omfattning. Slutresultatet skulle inte bli en förbättrad ekonomi – det riskerar snarare att orsaka merkostnader.

Han påpekar samtidigt att förslagen befinner sig i ett tidigt skede av processen och något beslut ännu inte är fattat.

För sjukhuset i Örnsköldsvik innebär handlingsplanen att alla planerade ortopediska operationer flyttas till sjukhuset i Sollefteå. En förändring som Lars Rocksén kallar »fullkomligt obegriplig«. Den ortopediska verksamheten i Örnsköldsvik är nämligen fullbemannad och välfungerande.

– De har inga stafettkostnader alls och producerar mest ortopediska operationer i hela länet. Det är absurt att tro att det ska vara en kostnadsbesparing. Det går inte att få det mer effektivt någon annanstans.

Neonatalavdelningen, öron-näsa-halskirurgin, geriatriken, ortopedin, kardiologin och psykiatrin på Örnsköldsvik riskerar också att drabbas av neddragningar.

För det allt mer avlövade sjukhuset i Sollefteå innebär förslaget också en hård smäll. All kirurgisk verksamhet föreslås flytta till sjukhuset i Sundsvall. Det motiveras med att verksamheten är beroende av hyrpersonal och det anses vara omöjligt att rekrytera ny personal. På medicinkliniken i Sollefteå föreslås en neddragning med 16 vårdplatser. Samtidigt föreslås alltså en förstärkning av den planerade ortopediska verksamheten, genom flytten från Örnsköldsvik.

Lars Rocksén påpekar att de två stora organisationsförändringarna som har gjorts 2012 och 2015 för att få ner kostnaderna inte har löst problemen.

– Allt som gjort hittills har bara ökat kostnaderna. Kostnaderna har accelererat i takt med att man gjort de åtgärder man valt att göra. Nu försöker man göra exakt samma sak igen fast med andra kliniker. Det är inte lösningen på problemen.

Han håller med regionledningen och politikerna att de höga kostnaderna för hyrpersonal är ett stort problem.

– Men det man behöver göra är att se över sin personalpolitik. Varför behövs så mycket inhyrd personal på en del enheter? Hur rekryterar man, och framför allt: hur nyutbildar man? Under väldigt lång tid har det inte anställts tillräckligt många ST-läkare och då utarmas kollegiet.

Bland regionpolitikerna har handlingsplanen för specialistsjukvården hittills mött blandade reaktioner. För oppositionspolitikerna kom många av förslagen som regiondirektören presenterade på en presskonferens tidigare i veckan som en överraskning.

– Vi har inte blivit informerade eller varit delaktiga från oppositionens sida. Det är anmärkningsvärt. Vi fick veta om presskonferensen samtidigt som ni i media fick det, säger Jonny Lundin (C), oppositionsråd i Region Västernorrland till lokaltidningen Allehanda.

I ett första led ska förslagen nu tas upp och analyseras av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, därefter regionstyrelsen och slutligen regionfullmäktige i slutet av november. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om förslagen ska bli verklighet.

Som Läkartidningen tidigare har berättat planeras det även för en stor omorganisation av sjukvården i regionen mot en mer nära vård med tre närsjukvårdsområden i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Flera sparpaket är samtidigt att vänta. Enligt Region Västernorrland räcker inte de förslagna förändringarna på länets sjukhus för att få bukt med de skenande kostnaderna.