De första fallen upptäcktes på Södra Älvsorgs sjukhus i Borås för en vecka sedan. Hur patienterna smittats är inte helt klart än, men den tredje och fjärde patienten kan kopplas direkt till vården. De ligger på samma enhet, i nära anslutning till den första patienten. Ingen av patienterna ska dock vara primärt sjuk av VRE.

Nu har det dessutom visat sig att bakterien tillhör en av Folkhälsomyndigheten okänd stam, rapporterar Borås Tidning.

SÄS började smittspåra direkt när det blev känt att VRE fanns på sjukhuset. Eftersom det är en kontaktsmitta görs nu också noggrann städning, vilken kan påverka verksamheten.

– Risken är att vi helt behöver stänga vissa avdelningar för att kunna städa och bryta de här smittvägarna, säger chefsläkaren Sara Degerman Carlsson till Sveriges Radio P4 Sjuhärad.