Kvalitetsregistret har tidigare slagit larm om hur antalet fall av livmoderhalscancer under flera år ökat i Sverige. En ökning som gruppen bakom registret kopplat till brister i analysen av cellprover – där vissa cellförändringar missats vid screening och upptäckts först vid nästa screeningomgång, när de redan utvecklats till cancer.

Men nu kan ökningen ha avstannat. Sett till hela landet sågs ingen ökning 2019 jämfört med året dessförinnan, enligt den senaste årsrapporten från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

– Det är för tidigt att slå fast om det rör sig om ett trendbrott eller en slumpvariation. Men ja, ökningen verkar ha avstannat, även om det ännu inte påverkat trenden per treårsperiod, säger registerhållaren Joakim Dillner när Läkartidningen når honom för en kommentar.

– Jag är förstås jätteglad. Det här har varit en huvudvärk i flera år, fortsätter han.

Joakim Dillner hoppas att det är laboratoriernas kvalitetsarbete som har effekt.

Han lyfter framför allt fram bestämmelsen att ett prov som är positivt för HPV 16 eller 18 – de HPV-typer som står för 70 procent av all livmoderhalscancer – men cytologinegativt alltid ska granskas av en cytodiagnostiker till innan det svaras ut.

– Det är en åtgärd som kan ha effekt tämligen omgående. Sedan ett tag tillbaka är det rekommenderat med ”ska-skrivning” i kvalitetsdokumenten, säger Joakim Dillner.

I tre regioner – Norrbotten, Gävleborg och Västmanland – sågs dock en fortsatt ökning av livmoderhalscancer under förra året.

– Men jag skulle inte våga säga att det beror på att de har fortsatta problem. Även här skulle det kunna vara en slumpvariation. Det rör sig inte om så många fall i varje region, säger Joakim Dillner.

Läs också:

Livmoderhalscancer fortsätter att öka

Fler fall av livmoderhalscancer trots en omfattande cellprovtagning

Laboratorier missar för många cellförändringar vid screening

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov

Ökningen av cervixcancer – fel att peka ut en hel yrkeskår

Varannan region har inte infört primär screening för HPV

Ökad cancerrisk efter många missade cellprovskontroller