Tillsammans med stödpartierna L och C föreslår regeringen att 500 miljoner satsas på ett särskilt krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt personal i äldreomsorgen som arbetat med covid-19.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att personalen under pandemin har gjort stora insatser under en mycket hög och påtagligt pressande arbets­belastning.

Man ser en risk för att psykisk ohälsa kan ha ökat och målet med satsningen är att personalen ska få möjlighet till återhämtning och till att erbjudas insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin. Det kan bland annat handla om krisstöd, samtalsstöd och traumastöd.

Enligt överenskommelsen ska 350 miljoner kronor gå till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.