Den 7 februari etablerades regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) i Region Stockholm med anledning av situationen med covid-19.

Den 24 juni gick regionen ner från förstärkningsläge till stabsläge, och från och med i dag, måndag, återgår man till normalläge.

Beslutet fattades av regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Bakgrunden är att situationen kring covid-19 förbättrats. Andelen nya smittade är lågt i regionen, och ett 30-tal patienter med covid-19 vårdas i nuläget på sjukhus. Därmed anser regionen att sjukvårdsbehovet kan klaras inom ordinarie organisation.

I ett pressmeddelande tackar Björn Eriksson både medarbetarna i vården och alla som arbetat inom RSSL för insatserna som gjorde det möjligt att snabbt ställa om vården när pandemin tog fart.

– Det handlade bland annat om att fyrdubbla antalet IVA-platser, skjuta upp all planerad vård som kan vänta, samordna arbetet med läkemedel och skyddsutrustning samt genomföra omfattande kommunikationsinsatser till invånarna, säger Björn Eriksson i pressmeddelandet.

Enligt Region Stockholm finns dock beredskap för att snabbt kunna gå upp i stabsläge igen om behovet uppstår. Regionen följer smittläget och sjukvårdsbehovet noggrant och smittskyddet arbetar fortsatt aktivt med covid-19.

Läs mer:

Flera regioner lämnar stabslägen