De flesta, 16 av 21, regioner bedömer att operationsverksamheten kan vara tillbaka på 2019 års nivå först under 2021. Fyra regioner har svarat att man inte vet.

Men i Region Kalmar län hoppas man redan under hösten kunna beta av uppskjutna operationer och vara tillbaka på förra årets nivå. Regionen har organiserat om.

– Vi kommer att lägga en större del av planerad ortopedi och kirurgi vid sjukhuset i Oskarshamn där vi ser att vi har möjlighet att öka kapaciteten. Vi har en samordning mellan våra tre sjukhus för att utnyttja all kapacitet vi har på bästa sätt, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län, till Dagens Samhälle.

Under en sommar präglad av coronaepidemin har 11 740 färre operationer utförts jämfört med sommaren 2019, enligt statistik från Svenskt perioperativt register. Men minskningen vad gäller planerade operationer är ojämnt fördelad mellan regionerna. Region Värmland har utfört 44 procent färre operationer, medan de bara minskat med 9 procent i Region Uppsala län.

Gunnar Enlund är biträdande registerhållande för Spor och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han tror att anledningen till att antal operationer i Region Uppsala inte behövt minska så mycket som på andra håll beror på att man kunnat skilja på den akuta och planerade verksamheten.

– Jag tror det beror på att vi har haft Samariterhemmet i Uppsala och Lasarettet i Enköping som bara gjort elektiv kirurgi, medan Akademiska i Uppsala har tagit hand om de akuta operationerna. Att separera det elektiva från det akuta ger ofta stor nytta, säger han till Dagens Samhälle.