Förra året gick studieorten Riga i Lettland om Gdansk. En lång trend var därmed bruten: för första gången på ett decennium toppade inte Polen listan över de populäraste studieorterna för svenska läkarstudenter utomlands. I många år har Gdansk i Polen lockat flest svenskar.

I år befäster Riga sin position. 414 svenskar studerar till läkare på orten läsåret 2019/20, enligt siffror från Central studiestödsnämnden (CSN). Året dessförinnan var det 394 stycken. Den lettiska huvudstaden har haft en raketutveckling de senaste åren. Antalet svenska läkarstudenter har mångdubblats, från 28 stycken 2006/07 till 414 det här läsåret. För några år sedan startades en särskild Riga-förening under SLF student utland.

Gdansk behåller andraplatsen, men antalet studenter har minskat från 372 till 349 mellan 2018/19 och 2019/20. Wroclaw i Polen har halkat ner från listan över de tre mest populära orterna. Nu ligger orten på plats fem med 101 svenska läkarstudenter. Kaunas i Litauen har i sin tur klättrat från plats fem till plats tre.

Totalt sett är Polen dock fortfarande det överlägset största utbildningslandet av svenska läkare utanför Sverige. Det här läsåret studerar 869 svenskar till läkare där. 2018/19 var det 988 svenska läkarstudenter. Rumänien, Ungern och Tjeckien fortsätter också att tappa svenska läkarstudenter.

De länder där antalet svenska läkarstudenter ökar är Bulgarien, Lettland, Litauen och Slovakien.

Att intresset för att studera i Polen har svalnat beror på att läkarutbildningen i Sverige görs om. I Polen är inte läkarutbildningen legitimationsgrundande, liksom dagens system i Sverige krävs att man gör allmäntjänstgöringen (AT) . Därför är osäkerheten kring vad som sker när AT försvinner i Sverige stor och Läkarförbundet har avrått svenskar från att söka läkarutbildningar i Polen. De flesta andra länderna i Europa har däremot läkarutbildningar som leder direkt till en legitimation.

Läsåret 2019/20 var det totalt 2 219 läkarstudenter utomlands som fick studiemedel från CSN, varav 2 064 studerade i ett annat EU-land. Året innan var det 2 386, varav 2 203 i ett EU-land.

Antalet läkarstudenter i Sverige fortsätter att öka till följd av utbyggnaden av läkarutbildningen. Läsåret 2019/20 var det 8 396 studenter, året före var siffran 8 252.

Läs också:

Färre vill plugga till läkare i Polen

Rigas raketökning: »Utlandsstudenter berikar den svenska sjukvården«

SLF student utland har återuppstått i Kaunas

Fackligt uppvaknande bland svenska studenter i utlandet