Bakgrunden är att regionen ännu inte färdigställt de ombyggnationer för en mer säker hantering av formalin som planerats sedan 2016. Substansen är sedan några år klassad som cancerframkallande.

Det finns planer på att installera rör, kranar och tankar – men fortfarande hanteras formalinet till stor del för hand vid patologen på Akademiska, vilket SVT Nyheter Uppsala tidigare uppmärksammat.

Knut Bodin, huvudskyddsombud för Upplands allmänna läkarförening och Saco i Uppsala, begärde i januari i år att arbetsgivaren skulle vidta omedelbara åtgärder gällande hanteringen av formalin. Då var arbetsgivarens svar att ombyggnationen beräknades vara klar i december.

Men projektet har förskjutits ytterligare och väntas inte bli klart förrän i september 2021, och därför har nu Knut Bodin vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om förbud.

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver han att han anser att det föreligger fara för liv och hälsa för de anställda eftersom hanteringen av formalin inte åtgärdats på fem år, och för att personalen utsatts för en långvarig exponering av en toxisk substans.