Mora lasarett toppar Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) AT-rankning i år, följt av Eksjö Höglandssjukhuset och Kristianstads centralsjukhus. Men mest imponerar Sollefteå sjukhus som tagit sig från jumboplatsen ända till plats 7. Sylf beskriver det som det största hoppet i rankningens 20-åriga historia.

De senaste två åren har Sollefteå legat sist på listan, och åren innan dess i bottenskiktet. Men i år har orten klättrat 60 platser. Och Sollefteås medicinplacering – som också är den enda som görs helt och hållet på sjukhuset – får högst betyg av samtliga orter. Chefskapet hyllas särskilt. »Bland de bästa placeringarna gällande samtliga punkter: kollegor, stöd, fantastisk chef, handledning, lyhördhet«, skriver en AT-läkare. »Jag har fått allt jag kunnat begära av min AT och lite till. De har verkligen tagit sig i kragen för att se till att vi trivs i Sollefteå«, skriver en annan AT-läkare.

Vad har hänt?

– Jag tror det handlar om ett gott samarbete mellan AT-organisationen och AT-placeringsklinikerna. Utan de lokala cheferna och studierektorernas insatser hade inte denna rekordklättring varit möjlig. Vi har funnit en dialog och lyhördhet hela vägen från golvet upp till tjänstemän och politiker, säger AT-chefen Henrik Salo och fortsätter:

– Alla har börjat förstå att AT-läkarna är framtidens specialister hos oss i regionen. När man har den synen är det lättare att göra bättre grejer.

De senaste åren har rubrikerna från Sollefteå sjukhus sällan varit positiva. Det forna akutsjukhuset har vingklippts allt mer. Den akuta kirurgin och ortopedin lades ner för några år sedan, liksom BB och den slutna kvinnosjukvården. Dessutom har det varit turbulent i regionens högsta ledning.

Henrik Salo började som AT-chef i Sollefteå 2016. Innan dess fanns ingen AT-chef på orten.

– Vi har haft några blåsiga år. I början var det mycket brandsläckning. Och som alla vet blir det vattenskador av brandsläckning.

Sedan dess har AT-organisationen förstärkts med ytterligare två AT-samordnare. Det har gett möjlighet att analysera klagomålen som kommit från tidigare AT-läkare och påbörja ett strukturellt förbättringsarbete.

– Nu har vi plötsligt muskler för att göra strategiska satsningar. Vi hinner sitta ner och tänka i stället för att bara överleva dagen.

I dag erbjuder AT-orten 12 platser per år och tjänstgöringen är på 21 månader. På grund av nedmonteringen av sjukhuset görs kirurgiavsnittet i Sundsvall eller Örnsköldsvik, och några veckor av psykiatriplaceringen i Sundsvall.

Enligt Henrik Salo är Sollefteås styrka – och svaghet – som AT-ort det lilla sjukhuset.

– It´s a blessing and a curse. Det är lätt att ställa om och finns en stor personkännedom. Men det är också sårbart. Statistiskt räcker det med två missnöjda AT-läkare för att det ska gå jättedåligt. Och blir någon sjuk, drabbar det klinikerna hårt.

 Kommer ni hålla i detta lyft framöver?

 – Jag hoppas det. Förändringarna som är gjorda har skett under kanske två år. Vi har slitit hund med detta och det är nu som det verkar slå igenom i rankingen, säger Henrik Salo och fortsätter:

– Stämningen att AT är viktigt är en stark drivkraft. Nu ser vi ser på alla orterna i regionen att AT-läkarna stannar kvar efter AT.

 Vad har du för tips till andra AT-orter?

– Jag har upplevt stabilitet och förståelsen från högsta tjänstemannaledningen och politiken som otroligt viktigt. Det har spillt ner till golvet och skapat förståelse för att AT-läkare har en utbildningstjänst och till exempel behöver få ut sin studietid.

Lyssna innan man agerar, är en annan framgångsfaktor enligt Henrik Salo.

– AT-läkare är i många fall, speciellt här där väntetiderna historiskt varit korta, helt nya på arbetsmarknaden. Det är en ganska tuff och snabb omställning från student till medarbetare. Vi behöver vara lyhörda, coachande och förklara arbetslivets villkor.

AT-läkarna i Sollefteå uppmanas aktivt att säga till om de är missnöjda med något eller ser saker som kan bli bättre.

– Vårt mantra har varit: »Vi kan inte tankeläsning. Om det så skaver det minsta; förklara för oss. Så kanske vi kan hjälpa till«, säger Henrik Salo.

Pandemin har påverkat kvalitén på allmäntjänstgöringen, men ingen AT-läkare i Sollefteå har behövt förlänga sin AT.

– AT-läkarna har gjort en enorm insats. De har ställt upp fantastiskt för patienterna. Men utbildningar och auskultationer externt har ställts in.

AT-läkaren Gustav Wegdell har bara tre månader kvar på sin allmäntjänstgöring vid Sollefteå sjukhus. Han befinner sig just nu på en hälsocentral vid Höga Kusten, där han kan kombinera allmänmedicinplaceringen med sitt friluftsintresse.

Han hade aldrig satt sin fot i Sollefteå innan han och sambon, som han träffade under läkarutbildningen i Polen, sökte AT där.

– Vi ville göra AT ganska raskt efter studierna och i Norrland är det ju mycket mindre konkurrens. Och jag tyckte det var spännande att flytta till norra Sverige, i alla fall en tid av mitt liv. Jag gillar att vandra, åka skidor och har nyligen börjat jaga, säger Gustav Wegdell.

De fick ett bra bemötande på intervjun och gillade orten. Och det första intrycket visade sig stämma.

– Det har varit en riktig bra AT. Men det är viktigt att veta vad man söker. Det är mycket eget ansvar här och man måste vara beredd på att man är ensam läkare på akuten jourtid. Man lär sig väldigt mycket och jag hade alltid jättebra stöd från bakjourerna, säger Gustav Wegdell

Han beskriver stämningen på sjukhuset som familjär och berömmer den starka förbättringsviljan.

– De lyssnade verkligen på vad jag tyckte och alla försökte göra AT-tjänsten så bra som möjligt för mig. Det kändes lyxigt, säger Gustav Wegdell som siktar på att bli ortoped. När han är klar med sin AT ska han att börja arbeta på ortopeden på sjukhuset i Sundsvall.

Hur har pandemin påverkat AT?

Enligt Sylf är det ytterst ovanligt att man tvingats förlänga någons AT på grund av pandemin. Totalt rör det sig om färre än fem rapporterade fall.

Utbildningens kvalitet har däremot försämrats på många håll. Praktiska moment har uteblivit, bredden av patienter som kommit till medicin- och kirurgklinikerna har påverkats. AT-läkare har inte fått vara med på operationer på samma sätt som vanligt på grund av brist på skyddsutrustning. Kurser har ställts in och studiepotter har brunnit inne när de inte kunnat användas under våren. Många har fått gå många och långa jourer, varav en del brutit mot arbetstidslagen.

I början av pandemin tog Sveriges Kommuner och regioner och Läkarförbundet fram ett samsynsdokument med rekommendationer om hur regionerna bör agera och hantera AT-läkares tjänstgöring i samband med att AT-läkare eventuellt blir omplacerad med anledning av covid-19. Att dokumentet kom till tidigt under pandemin har varit bra, enligt Sylf.

AT-läkarna lika nöjda som förra året

Västerviks sjukhus är bäst av AT-orterna på både kirurgi- och psykiatriavsnittet. Hudiksvall får högst betyg när det gäller allmänmedicin. Av de orter som erbjuder akutmedicinplaceringar får Hallands sjukhus i Varberg bäst omdöme av AT-läkarna.

Andra AT-orter som klättrat kraftigt uppåt på listan är Hässleholms sjukhusorganisation och Ängelholms sjukhus (32 platser), Helsingborgs lasarett (29) Torsby sjukhus och Lycksele lasarett (28 platser).

Generellt är AT-läkarna nöjda med sina placeringar. Medelvärdet för rankingen i år är 4,8, samma resultat som 2019. Skalan är 1-6.

Källa: Sylfs AT-ranking 2020