Det var i slutet av augusti som Läkarförbundet valde att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen där man krävde att avskedandet av en läkare vid S:t Görans sjukhus i Stockholm skulle ogiltigförklaras.

Av stämningsansökan från förbundet framgick att läkaren, som också var fackligt förtroendevald, varit kritisk i fackliga förhandlingar kring de snabba förändringar som genomförts i samband med covid-19.

Men Läkarförbundet menade att avskedet saknade grund och att arbetsgivaren inte kunnat styrka sina påståenden om att läkaren varit »grovt illojal« samt hotat sin chef.

Nu meddelar S:t Görans sjukhus att man efter dialog med Läkarförbundet omprövat sitt beslut. Sjukhuset drar tillbaka avskedandet, och läkaren i fråga återgår i tjänst den 6 oktober, enligt ett pressmeddelande från sjukhuset.

– Det varit en process under de här två månaderna sedan avskedandet skedde, och i dialogen med Läkarförbundet har ny information successivt framkommit. Det handlar om de faktiska omständigheterna och den rättsliga bedömningen av ärendet. Vid en samlad bedömning har vi nu landat i att vi omprövar vårt ställningstagande, säger Peter Holm, vd vid Capio S:t Göran, till Läkartidningen.

Ska ni som arbetsgivare vidta några åtgärder för att det här inte ska hända igen, exempelvis skärpta rutiner?

– Det är en unik situation som vi har hamnat i. Vi har en lång tradition av öppenhet och uppmuntrar medarbetarna till att framför åsikter. Men det är klart att vi får försöka dra lärdomar av det som har hänt och vidta stödjande åtgärder på det sätt som vi tror kan behövas.

Vad kan det vara för något?

– Jag har svårt att gå in i detalj på det. Det finns inget bestämt, utan nu har vi landat i att ompröva det här ställningstagandet och så får vi gå vidare med fullt förtroende för varandra. Jag ser fram emot att det här ärendet kan avslutas.

Hur tror du att det här ärendet påverkar förtroendet för er som arbetsgivare?

– Att vi nu tar tillbaka avskedandet, att det här är en unik situation och att vi har den här långa traditionen av öppenhet tycker jag borgar för att det inte ska behöva påverka förtroendet för Capio S:t Görans sjukhus. I medarbetarenkäter bekräftas dessutom att vi generellt har en öppen och bra kultur.

Charlotte Söderman, ordförande för läkarföreningen på Capio S:t Göran, är nöjd med sjukhusets beslut.

– Vi är väldigt glada över att arbetsgivaren tog sitt förnuft till fånga och att vi kunde nå en lösning som känns bra för alla, säger hon till Läkartidningen.

Beskedet innebär samtidigt att Läkarförbundets stämningsansökan till Arbetsdomstolen dras tillbaka.

– Vi vill säga att det lönar sig att ta strid och att det lönar sig att vara med i facket. Stämningen har återkallats eftersom vi fått igenom det vi yrkade på. Vi tycker att Capio har tagit sitt ansvar, och vi ser fram emot att gå vidare och fortsätta arbeta för våra medlemmar på S:t Görans sjukhus.

Läs mer:

Läkarförbundet tar strid för avskedad läkare