Under året har både Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund dragit igång studier där patienter med covid-19 får blodplasma från patienter som tillfrisknat från sjukdomen.

Behandlingen bygger på att blodplasman från den som blivit frisk innehåller antikroppar som ska stärka immunförsvaret hos den som är sjuk.

Strax före sommaren rapporterade Karolinska universitetssjukhuset preliminära resultat gällande 25 patienter, som tydde på att blodplasma kan hjälpa patienterna att eliminera viruset. Nästa steg var att gå vidare i en randomiserad studie med minst 100 patienter.

Men nu står arbetet stilla. Orsaken är att det finns för få patienter att testa behandlingen på, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Samma sak gäller för den studie som startade i Skåne i våras.

– Vi har helt enkelt för få patienter som ligger på sjukhus i covid-19. Det var ju ingen som visste hur detta skulle bli då vi planerade studien. Vi tror ju ändå att det kommer fortsätta uppträda små utbrott i samhället och att det kommer patienter som kommer behöva sjukhusvård för covid-19 och då ska vi vara förberedda, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin, till Sveriges Radio.

I augusti nödgodkändes blodplasma som behandling vid covid-19 i USA. Detta trots att det inte gjorts randomiserade studier.

– Vi tror inte på något sätt att vår studie kommer bli störst och bäst men den kan bidra med en liten pusselbit till en ökad förståelse av behandlingens roll. Frågan om konvalescentplasma är en bra behandlingsmetod eller inte, den tycker vi inte är slutligt besvarad, säger Magnus Rasmussen.

 

Läs mer:

Kamp om patienter när många vill forska om covid

Forskning med plasma går vidare

Snart startar försök med blodplasma till patienter med covid-19