Sverige är ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Besked lämnades vid en pressträff på tisdagen.

– Jag är glad och väldigt stolt över att EU givit Sverige och våra myndigheter det här förtroendet. Samtidigt som vi solidariskt bidrar till EU:s gemensamma beredskap så stärker vi vår egen förmåga, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid pressträffen.

Lagret ska innehålla personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning som exempelvis ansiktsmasker, skyddsrockar och ventilatorer. Tanken är EU-länder ska kunna ansöka om materiel vid stora kriser när ländernas egna förråd inte räcker till.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) blir koordinerande myndighet för projektet, men MSB ska samarbeta kring lagret med Försvarets materielverk (FMV) och Socialstyrelsen.

Uppdraget gäller i fem år, och lagret förläggs vid MSB:s befintliga centrallager i Kristinehamn. Den planerade nya lagerytan är på cirka 5 000 kvadratmeter. Enligt MSB ska lagret vara färdigställt inom ett halvår.

Inrättandet av nya beredskapslager sker inom ramen för RescEU, ett system med EU-gemensamma resurser som kan användas vid allvarliga kriser. RescEU förvaltas av EU-kommissionen.

– Det här är ett kvitto på att kommissionen har ett förtroende för vår förmåga att arbeta med strategisk lagerverksamhet och som också omfattar upphandling, logistisk och snabbt agerande när något händer, kommenterade Anneli Bergholm-Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Sedan tidigare finns EU-sjukvårdslager i Tyskland och Rumänien. Utöver Sverige ska nya lager även etableras i Danmark, Grekland och Ungern.

Totalt satsas 38 miljoner euro på projektet. Finansieringen kommer uteslutande från EU-medel.