I juni meddelade Heidi Stensmyren, som suttit sex år på posten, att hon inte ställer upp för omval. På Läkarförbundets fullmäktigemöte 18–19 november är det dags att välja en ny ordförande.

Sedan tidigare har Karin Båtelson, förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund, och Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i förbundet, sagt att de ställer upp som kandidater till ordförandeposten. Nu står det klart att kampen kommer att stå mellan dem. Ingen annan kandidat har nominerats, enligt valberedningens ordförande Kristina Jennische.

– När det gäller ordförandeposten är det bara två nominerade. Det är jättebra att det är flera som är intresserade. Det ser jag som ett tecken på att Läkarförbundet är ett engagerat och aktivt förbund, säger hon.

Oavsett vem som tar över som ordförande, kommer en post i presidiet – Läkarförbundets högsta ledning – att bli ledig. Det har kommit in flera nomineringar till presidieposten men Kristina Jennische vill inte avslöja några namn ännu. Fem ordinarie ledamotsposter i förbundsstyrelsen är även uppe för omval. Alla som sitter på posterna i dag har sagt sig vara intresserade av att fortsätta.

– Vi har fått in många nomineringar till ledamotsposter – inte bara de som redan sitter i styrelsen utan också helt nya namn, säger Kristina Jennische.

Valberedningen befinner sig mitt uppe i arbetet med att intervjua de nominerade. Enligt förbundets stadgar ska beredningen lämna sitt förslag senast en vecka innan fullmäktigemötet. Men om det går ska beredningen presentera ett förslag tidigare än så.

 

Läs också:

Heidi Stensmyren avstår omval

Karin Båtelson ställer upp som ordförandekandidat

Sofia Rydgren Stale: Jag ställer upp som ordförandekandidat