I måndags gick Folkhälsomyndigheten ut med nya råd om att barn med symtom på coronainfektion ska testas i större utsträckning än tidigare.

Nu slår sjukvården i Region Uppsala larm om att trycket på att få en tid för provtagning är mycket stort och att de utökade provtagningstiderna inte räcker till, rapporterar Svenska Dagbladet.

Region Uppsala började erbjuda coronatester för barn från årskurs fyra och uppåt redan den 24 augusti och i dagsläget testas runt 60 barn per dag. Tre barn, 10, 11 respektive 14 år gamla har hittills visats ha en pågående covid-19-infektion.

Enligt Fredrik Settergren, som är provtagningsansvarig, har en del av barnen som kommer för provtagning inga symtom alls. Han hävdar också att det i Region Uppsala förekommit att skolor uppmanat till att barn ska testa sig när någon i klassen varit förkyld.

– Vi har varit väldigt generösa när det gäller provtagning. Det har gått några veckor sedan skolstart, då sprids luftvägsinfektionerna bland barnen. Ett negativt covid-19-test kan vara ett sätt att undvika att barnet är hemma från skolan, säger han till Svenska Dagbladet.

Fredrik Settergren konstaterar dock att det bara är i särskilda fall som personer som inte uppvisar symtom – oavsett om det är barn eller vuxna – ska testas. Det kan till exempel handla om att utreda en klustersmitta och då sker provtagning efter läkarordination.