Regeringen har lagt till covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada. För att det ska räknas som arbetsskada måste den anställda ha blivit smittad av viruset på jobbet.

Sveriges Radio Ekot har tagit del av siffror över hur många som anmält så kallade coronarelaterade arbetssjukdomar till Försäkringskassan. Sammanställningen har gjorts av Arbetsmiljöverket och visar att nästan 5 000 svenskar anmält att de smittats av covid-19 på jobbet och vill få det prövat som en arbetsskada. Nästan samtliga arbetar inom omsorg eller hälso- och sjukvård.

Yrkeskategorin undersköterskor och sjukvårdsbiträden toppar statistiken med 2 101 anmälningar. Därtill kommer uppåt 800 hemvårdsbiträden, personliga assistenter och motsvarande.

Den näst största gruppen är sjuksköterskor, med knappt 1 400 anmälningar.

Bland läkarna finns det strax under 170 anmälningar om arbetsskada kopplat till covid-19.