Enligt det blågröna styret i regionen ska äldremottagningarna förbättra vården för de äldre. Genom mottagningarna ska patienterna till exempel få en fast kontaktperson och träffa ett team av specialister som ägnar dem mer tid och tar ett mer samlat grepp om deras vård.

– Man får till exempel en kontaktsjuksköterska som har särskilt fokus på dig och gör en vårdplan. Du kanske behöver träffa en sjukgymnast eller dietist. Du kanske behöver stödinsatser från din kommun, eller behöver sociala aktiviteter där de kan samarbeta med civilsamhället såsom föreningar för äldre, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen, den nämnd som har hand om sjukvårdsfrågor, till Sveriges Radio P4 Uppland.

En annan tanke med äldremottagningarna är att man ska avlasta akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Enligt Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen, har man inspirerats av Region Östergötland som gjort en liknande satsning.

– Och de har sett att i den här identifierade målgruppen så har man minskat sjukhusinläggningarna med 17 procent, säger hon till radion.

Äldremottagningarna ska finnas på vårdcentralerna i regionen. Satsningen har fått en budget på 15 miljoner kronor nästa år, när man börjar med ett pilotprojekt, och 30 miljoner kronor år 2022.