Det totala antalet utfärdade legitimationer har fortsatt att öka inom de flesta hälso- och sjukvårdsyrkena, enligt Socialstyrelsens årliga rapport. Så är det även för läkarna, även om ökningen är mer blygsam än för en del andra yrken.

Antalet utfärdade läkarlegitimation har ökat med 2 procent mellan 2018-2019, och med 8 procent under de senaste fem åren.

Förra året utfärdades totalt 2 332 läkarlegitimationer i Sverige – 53 procent eller 1 242 av dem gick till kvinnliga läkare. 48 procent av dem som legitimerades förra året var utbildade utanför Sverige, varav 37 procent i EU/EES där Polen, Danmark och Rumänien i sin tur toppar listan. 11 procent var utbildade i tredje land.

Ändå har andelen legitimerade läkare som är utbildade utomlands minskat de senaste fem åren. 2015 var nästan 60 procent av alla som legitimerades utbildade utomlands. Hälften var utbildade i EU/EES. Sedan dess har det blivit allt färre som utbildar sig i EU/EES och fler som utbildar sig i Sverige i och med att platserna på läkarutbildningen har utökats.

Det finns totalt 71 033 legitimerade läkare i Sverige i dag (fram till december 2019), varav 49 910 är under 65 år och 40 881 är yrkesverksamma. Jämfört med många andra yrken inom hälso- och sjukvården har läkaryrket en betydligt jämnare könsfördelning. Andelen kvinnor utgör 44 procent av samtliga utfärdade läkarlegitimationer fram till och med år 2019. 2018 var 48 procent av det totala antalet yrkesverksamma läkare kvinnor.

2018 fanns det i snitt 400 läkare per 100 000 invånare i Sverige. Uppsala och Västerbotten hade flest sysselsatta läkare, 529 respektive 517 per 100 000 invånare, följt av Gotland (441) och Stockholm (440). I Norrbotten var det glesast med läkare – 296 per 100 000 invånare. Därefter kom Västernorrland (309) och Värmland (319).