Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, vill att kommuner ska kunna anställa läkare. Foto: Alexander Hall

I kölvattnet av pandemin har frågan om kommunala läkare återigen aktualiserats. Nu vill den blågröna majoriteten i Växjö, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, bli pilotkommun med möjlighet att anställa läkare.

– Vi tänker gå in med en skrivelse till regeringen där vi ansöker om att bli pilot i Växjö kommun. Om inte annat vill vi väcka den här debatten och diskussionen kring kommunala läkare inom äldreomsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) till Läkartidningen.

Hon pekar bland annat att vårdinsatserna inom den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen utvecklats och blivit allt mer omfattande sedan Ädelreformen infördes 1992. Reformen innebar bland annat att kommunerna fick överta ansvaret för vård och omsorg för äldre, medan ansvaret för läkarinsatser låg kvar hos landstingen. Enligt Anna Tenje är det nu läge att tänka nytt.

– Det som var då är inte som det är nu. Vi ser ju att våra äldre ibland hamnar mellan stolarna, och att de ibland behöver göra onödiga resor in till sjukhus när man skulle kunna lösa mycket på plats. Mycket av det förebyggande arbetet tror vi också skulle bli bättre om man hade en kontinuerlig upparbetad kontakt med en läkare inom det kommunala.

Anna Tenje uppger att kommunens samverkan med regionen när det gäller läkarinsatser många gånger fungerar bra, men att det kan uppstå problem.

– Vi har sett exempel på att när regionen behöver göra åtstramningar, eller är överbelastad, så prioriterar man ibland ned eller bort till exempel läkemedelsgenomgångar eller liknande.

Det handlar också om att säkerställa kontinuitet och att kommunen på egen hand skulle kunna göra förstärkningar vid behov.

–  Där är vi lite bakbundna i och med att vi då trots allt är beroende av regionen i detta. Det är inte så att man skulle sluta samarbeta, utan jag tror tvärtom att samarbetet skulle kunna bli ännu lite bättre.

Hon tar också upp skolläkare som ett bra exempel på hur på hur man kan arbeta förebyggande och proaktivt, och hur det också kan underlätta för regionen.

– Jag var utbildningsnämndens ordförande tidigare, och då kunde vi ju se vad kommunala skolläkare kunde göra för skillnad och hur bra det är när det fungerar väl.

På riksplanet har flera partier pekat på behovet av en ökad medicinsk kompetens inom kommunerna, vilket Läkartidningen tidigare berättat. Liberalerna har dessutom lagt fram ett förslag om att geriatriker och allmänläkare borde kunna anställas av äldreboenden.

Även från läkarhåll höjs röster för att medicinska kompetensen inom kommunerna behöver stärkas. Distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarna och Svensk förening för allmänmedicin vill alla se att funktionen medicinskt ansvarig läkare (MAL) inrättas inom den kommunala vården.

Exakt vilken roll de kommunala läkarna ska ha och hur de ska arbeta i Växjö kan Anna Tenje inte svara på i dagsläget.

– Det kommer säkert kunna utkristallisera sig exakt hur det ska vara eller inte vara. Vi ser att det finns en stor förbättringspotential utifrån många olika perspektiv om man införde detta. Det tekniska får man lösa sedan. Det är givetvis viktigt att man gör det på ett patientsäkert sätt.

Ett av primärvårdens stora problem är att rekrytera och behålla personal, inte minst läkare. På frågan hur kommunerna ska locka läkare svarar Anna Tenje:

– Jag tror att det är bra med en mångfald av arbetsgivare och att man då kan hitta den arbetsgivare där man trivs bäst, och då är det större sannolikhet att man stannar kvar. Sedan förstår vi också att detta inte per automatik ger fler läkare som finns att tillgå. Det är så klart ett långsiktigt arbete som man behöver jobba med.

Anna Tenje framhåller också att olika kommuner kan ha olika förutsättningar, och hon ser framför sig att kommuner skulle kunna samarbeta.

– Jag tror att vi behöver samarbeta med de mindre kommunerna. Och alla behöver inte göra likadant. Så är det med skolläkarna nu. Det är inte alla som har en skolläkare. Det sköts av regionen ibland, och ibland samarbetar en del kommuner kring en skolläkare.

Läs också:

Partier öppnar för kommunala läkare

»Anställningsformen inte det viktiga«

Debatt: Felaktig organisation grunden till tragedin inom äldrevården