I juni förra året stängde förlossningen i Karlskoga efter att verksamhetschefen bedömt att det inte gick garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. En nyckelfråga är brist på personal med rätt specialistkompetens. Då rekryteringen gått trögt och förutsättningarna för att hyra in personalen är små, skulle regionen behöva utbilda egen personal.

Med det i åtanke gjorde hälso- och sjukvårdsdirektören en utredning som pekade på att det tidigast skulle gå att öppna verksamheten igen vid årsskiftet 2024/2025.

Det tyckte politikerna var för långsamt. Tidigare i år föreslog det politiska styret i Region Örebro län (S+KD+C) att förlossningen därför skulle upphandlas och drivas av en privat entreprenör. Förhoppningen var att ha ett avtal på plats nu i höst.

Men sen kom pandemin och frågan fick skjutas på framtiden. Nu har ämnet dock lyfts igen och på torsdagen beslutade regionstyrelsen som väntat att föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att försöka upphandla förlossningen i Karlskoga.

– Vi avvaktar med att själva utbilda och kompetensutveckla de specialistfunktioner som det är brist på i hela landet. Det tycker vi tar för lång tid, så då är vi beredda att pröva frågan om det går att upphandla den här verksamheten i stället, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, till Läkartidningen.

Vad är förutsättningarna för att privat regi skulle kunna få igång verksamheten fortare än regionen?

– Det får vi se när vi går ut med förfrågningsunderlaget. Men vi ser i andra delar av vården att privata aktörer kan ha en större möjlighet till växeltjänstgöring – att personal en del av månaden kanske är i verksamhet i Stockholm, och i en annan del av månaden är i till exempel Örebro. Det skulle kunna skapa bättre förutsättningar för de här specialistfunktionerna.

Andreas Svahn bedömer att ett förfrågningsunderlag skulle kunna vara klart i höst. Med tilldelningsbeslut i vår skulle en privat aktör kunna vara klar att driva verksamheten ytterligare ett år senare, alltså första halvåret 2022.

 

Läs även:

Första beslut taget om upphandling av förlossningen i Karlskoga

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«