I dag, tisdag, presenterade Sveriges Kommuner och regioner (SKR) sin senaste ekonomirapport. Sammantaget visar rapporten på mycket starka ekonomiska resultat för landets kommuner och regioner. En starkt bidragande orsak är att staten skjutit till stora statsbidrag till följd av pandemin.

Totalt sett väntas resultatet för regionerna att landa på 9 miljarder kronor. Enligt prognoserna för 2020 förväntas verksamhetens resultat att vara positivt i alla regioner förutom i Region Västerbotten.

– Det är väldigt starka resultat, men det är tillfälligt och det är till följd av de ökade statsbidragen, låga kostnadsökningar, och att skatteunderlaget ökar snabbare än vad vi räknade med, säger Annika Wallenskog, chefsekonom vid SKR.

Hon pekar också på att man sett en lägre efterfrågan inom stora delar av hälso- och sjukvården under pandemin, men att en del av detta kan utgöra uppskjuten vård som måste tas igen senare.

– Det finns stora utmaningar de kommande åren för regionerna på grund av att många inte vänt sig till sjukvården, och också för att vi inte genomfört de planerade operationerna i samma takt som tidigare.

Trots de goda ekonomiska resultaten i år pekar SKR på att flera utmaningar kvarstår. Det handlar inte minst om demografiska utvecklingen med allt fler äldre. Det finns dessutom stora investeringsbehov framöver, exempelvis för att bygga nya förskolor, äldreboenden och sjukhus.

Samtidigt menar SKR att den ekonomiska utvecklingen framöver är osäker.

– Vi ser att de offentliga finanserna är svagare, och det innebär att vi kanske inte kan räkna med att få de här stora tillskotten av statsbidrag som vi fått under de här åren. Då behöver vi ställa om verksamheter i kommuner och regioner, säger Annika Wallenskog.

Ekonomirapporten, som ges ut två gånger per år, finns att ta del av på SKR:s webbplats.