Tidigare i veckan förklarade Ulrika Mattsson, verksamhetschef på barn- och ungdomsmedicin vid Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, att hon väljer att sluta i protest mot planerade neddragningar. Enligt Ulrika Mattsson skulle ytterligare 21,6 miljoner kronor behövas för att bemanna verksamheten.

– Med de resurser som jag på barnkliniken fått tilldelat för 2021, är det omöjligt att driva vården vidare på ett medicinskt och patientsäkerhetsmässigt sätt, sa hon när Läkartidningen intervjuade henne.

Nu sluter alla barnläkare på barnkliniken i NU-sjukvården upp bakom henne. De 37 läkarna skriver i ett brev som tidningen Ttela tagit del av, att så stora neddragningar inte kan göras utan att allvarligt skada barnsjukvården och äventyra patientsäkerheten.

»Vi vill med detta brev uttrycka vår största oro inför sparbetinget som Barnkliniken har ålagts i kommande budget, samt visa vårt stöd för vår verksamhetschef Ulrika Mattsson«, skriver läkarna.

Liksom Ulrika Mattsson menar de att den nya neonatalavdelningen inte har tillräckliga resurser för full drift.

– Den nya neonatalavdelningen innebär att vi har fler platser, men det kräver också mer personal. Men med besparingarna har vi inte råd med att bemanna mer än hälften av platserna, säger Lukas Lönnroth, läkare på Barnkliniken, till Ttela.

Sjukhusdirektören Björn Järbur säger liksom tidigare att den budget som nu gäller för 2021 bestämdes med verksamheten 2017 och att man måste hålla sig till den. Han tror inte heller neddragningarna behöver leda till personalbrist.

– Det kommer inte bli någon skillnad på vården 2020 och 2021, det har jag svårt att se. Det finns jättemånga olika aspekter men 2021 kommer vi jobba på ett liknande sätt, och skillnaden kommer inte bli så stor