Styrelsen för Akademiska sjukhuset har beslutat att se över om en del av den öppen- och slutenvård som i dag bedrivs vid Akademiska sjukhuset kan upphandlas. De områden som kan vara aktuella är plastikkirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar och öronsjukdomar.

– Vi har en kraftig befolkningstillväxt i länet, och med detta följer också ökade vårdbehov. Om hälso- och sjukvården i länet ska klara detta behöver vi ha fler aktörer som är med och delar på arbetet, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Tanken med att ta in fler aktörer är att stärka Akademiska genom att avlasta sjukhuset från enklare ingrepp som kan göras på annat håll.

– Vi vill ge Akademiska förutsättningar att kunna utveckla den högspecialiserade vården och fortsätta att vara en spjutspets inom svensk sjukvård, säger Malin Sjöberg Högrell.

I ett första steg ska regionen kontakta tänkbara vårdutförare och samla in information inför en eventuell upphandling. Det kan till exempel gälla förslag på hur upphandlingen ska läggas upp, hur utvärderingen ska gå till samt upplysningar om innovationer och nya idéer.

Först i nästa steg kommer man besluta om vård verkligen kommer att upphandlas och inom vilka områden.

– Det här är en första sondering för att få ett bättre kunskapsunderlag, säger Malin Sjöberg Högrell.

En delrapport ska lämnas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj 2021.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i sjukhusstyrelsen yrkade på avslag till förslaget att utreda frågan.