Sex anställda och sju patienter har bekräftats positiva för covid-19 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det gör att operationer som inte är akuta ställs in en vecka i väntan på provresultat från samtliga anställda på kliniken.

Därtill har ett intagningsstopp införts för icke akuta patienter. Det gäller åtminstone till fredag 6 november.

Precis hur smittspridningen har gått till är oklart, men en patient har kommit in till sjukhuset med smittan. Sedan kan personal också ha smittat andra.

– Vi vet inte ursprunget till smittspridningen men är ganska säkra på att den började i mitten av oktober. Första positiva testresultatet fick vi 22 oktober och därefter har smittspårning startat. Vi betecknar detta som ett klusterutbrott. Det är självklart mycket olyckligt att detta inträffat, vi tar detta på stort allvar och vi hoppas nu att så få som möjligt utsatts för smittrisk, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo i ett pressmeddelande.

Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm har drabbats av en stor spridning av covid-19, uppger källor till Dagens Nyheter. Smittan ska ha drabbat både läkare och sjuksköterskor på flera kliniker.

Sjukhuset uppger att man följer regionens skärpta riktlinjer om utökad användning av skyddsutrustning vid patientkontakt. Än ska inte utbrottet påverka antalet öppna vårdplatser, men sjukhuset har planerat för ytterligare åtgärder.

»Vi har vidtagit åtgärder och gör förberedelser för hur planerad vård ska minskas om antalet covid-patienter ökar ytterligare«, skriver chefläkare Christian Kylander i ett mejl till tidningen.