Rekommendationen är en ändring i Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning av covid-19. Den som bor med någon som konstaterats smittad ska ses som ett möjligt sjukdomsfall och ska då omfattas av förhållningsregler efter beslut av sjukvården, behandlande läkare, i samband med den smittades positiva provsvar. Det ska vanligen handla om att inte gå till arbetet, eller arbeta hemifrån, i sju dagar. Vid symtom ska personen testas omgående. Även om personen inte utvecklar symtom ska den som varit hemma provtas den femte dagen, för att kunna gå tillbaka till arbetet utan konstaterad smitta efter de sju dagarna.

Vissa grupper undantas från de nya reglerna, bland andra elever i förskola, skola och gymnasiesärskola. De kan fortsätta gå till skolan. Även personer med positivt PCR-test eller påvisade antikroppar de senaste sex månaderna undantas.

Bakgrunden är att antalet smittade i Sverige nu ligger på den »högsta nivån vi har haft på ganska länge«, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens. 14 dagars kumulativa incidens är 54 fall per 100 000 invånare. Antalet avlidna och antalet IVA-fall är fortfarande lågt, och »än så länge« är det personer i åldern 20–60 år som står för insjuknandet.

Testning och smittspårning är en viktig del för att hålla smittan nere, och nu ändras alltså även reglerna om så kallade hushållskontakter i vägledningen för smittspårning.

För att effektivisera smittspårningsarbetet har Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall ändrats så att misstänkta fall av covid-19 från och med den 1 oktober inte ska anmälas.

Läs den uppdaterade vägledningen här: »Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning av covid-19«.