2011 kom läkarfacket och arbetsgivaren Bra Liv, Region Jönköpings offentliga primärvård, överens om en skrivelse där distriktsläkarna rekommenderas tio dagars extern fortbildning per år, med deltagande på en internationell konferens vart tredje år.

– Vi är nöjda med överenskommelsen. Men det är osäkert hur stor effekt det har haft. Det är inte så att arbetsgivaren vägrar utbildning utan det är någon slags självcensur, säger Axel Petersson, distriktsläkare och huvudskyddsombud för Läkarförbundet inom Bra Liv.

Enligt honom åker distriktsläkarna i Jönköping definitivt inte på utlandskonferens vart tredje år och han tror få har tio dagars extern fortbildning per år. Hans bild är snarare att snittet ligger på tre-fyra dagar.

Varför använder inte läkarna fortbildningsmöjligheten?

–  Man vet att man har mer att ta i när man kommer tillbaka eftersom ingen tar jobbet som man skulle gjort om man varit på plats, säger Axel Petersson.

För att förändra det tror han att arbetsgivaren tydligare bör klargöra att fortbildning är en prioriterad verksamhet.

– Det lever fortfarande kvar att det ses mer som en bonus att man får chans att åka på utbildning. Men arbetsgivaren borde snarare ställa krav på att personalen går på adekvat fortbildning.

Axel Petersson fortsätter:

– Även om jag inte är ett fan av ekonomistyrning så skulle man kunna se till att det inte kostar enheten något att skicka personal på utbildning, utan tvärtom skulle kosta att inte göra det.

Läs mer:

En miljard – prislappen för en reglerad fortbildning för läkare