SVT Nyheter har frågat samtliga regioner och 273 av landet 290 kommuner om hur många beslut om avgångsvederlag som fattats under 2019 och första halvan av 2020.

Sammanställningen visar att landets regioner (exklusive Gotland) köpt ut personal till en kostnad av 177 miljoner kronor under dessa 18 månader.

Region Stockholm toppar listan med 185 utbetalda avgångsvederlag. I kronor handlar det totalt om över 48 miljoner kronor.

Därefter följer Region Skåne med nästan 27 miljoner kronor, och Region Örebro län med knappt 16,8 miljoner kronor.

I botten av listan finns Region Kalmar län. Där har inget avgångsvederlag betalats ut under den aktuella perioden.

Den totala notan för utköp inräknat både kommuner och regioner landar på 826 miljoner kronor.

– Det är ett stort belopp, men det måste sättas i relation till att kommun- och regionsektorn utgör en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Björck, arbetsrättschef vid Sveriges Kommuner och regioner, till SVT.

Han uppger att det finns många orsaker till överenskommelser om avgångsvederlag, men att det ofta finns någon sorts konflikt i botten.

– Det här kan leda till problem eller skador för verksamheten. Det kan handla om dålig arbetsmiljö, påfrestningar på kollegor och så vidare. Alternativet till kostnaden är inte noll.

Läs också:

Utköpt personal kostar regionerna 100 miljoner per år