Efter att Astra Zeneca och Oxfords universitet lämnat in en ansökan drar EMA nu alltså i gång en så kallad rolling review – en process som används för att påskynda bedömningen av läkemedel i ett kritiskt läge.

Det innebär att myndigheten går igenom forskningsdata allt eftersom de blir tillgängliga från pågående studier, innan tillräckliga data finns för att en formell ansökan om godkännande kan lämnas in av företaget.

EMA kommer att börja med att utvärdera de resultat som kommit fram i laboratoriestudier av vaccinet.

Eftersom en granskning av resultat från kliniska prövningar kommer att kunna ske först senare, går det ännu inte att dra några slutsatser om vaccinkandidatens säkerhet eller effektivitet.

– Det går inte att förutse när ett eventuellt beslut om godkännande av vaccinet ska kunna fattas, även om den löpande granskningen kan förkorta utredningstiden avsevärt, säger Läkemedelsverkets vaccinkoordinator Charlotta Bergquist i ett pressmeddelande.

Det är den första löpande utvärderingen av en vaccinkandidat mot covid-19 som EMA nu drar i gång.

Läs också:

Astra Zeneca återupptar vaccintester

Astra Zeneca pausar vaccintest

Sverige ska ingå vaccinavtal med Astra Zeneca